Hoppa till huvudinnehåll

Möt programansvarige för kandidatutbildningen

"Var nyfiken och försök dra nytta av alla möjligheter under din tid på Teknisk Design"

Andreas Dagman

Namn: Andreas Dagman Jobbar som: Programansvarig för Teknisk Design, forskare och lektor. Bästa studenttipset: Ha inte bara roligt i skolan utan även vid sidan om när ni pluggar!

Vem är du och vad har du för bakgrund?

Jag har pluggat industriell arbetsmiljö på LTU i Luleå, som numera heter Teknisk Design. Sedan doktorerande jag inom Produktutveckling och Design på Chalmers. Vid sidan av att forska och vara programansvarig så undervisar jag även i produktutveckling och CAD. Annars är jag en trebarnsfar och ägnar mycket tid åt mina barn, med fotboll, innebandy och alla möjliga saker som hör till.

Vad innebär det att vara föreläsare och programansvarig?

Att vara föreläsare och hålla i undervisning är väldigt roligt. Jag försöker entusiasmera och skapa så bra möjlighet för lärande som möjligt. Men själva inlärningen är upp till studenterna.  

Som programansvarig försöker jag att skapa ett program som möter dagens och förhoppningsvis framtiden behov och  utmaningar. I rollen ingår mycket dialog med såväl examinatorerna på programmets kurser såväl som studenterna på TD vilket är roligt och ibland utmanande. 

Hur beskriver du Teknisk Design för någon som inte känner till det?

Jag brukar säga med att det är en civilingenjörsutbildning med fokus på samspelet mellan människan, teknik och gestaltning. På Teknisk Design försöker vi basera allt på människan - tänka på människan när vi när vi tar fram våra produkter och möta behovet med en teknisk lösning. För att kunna realisera idéerna behöver man ha kunskap om hela det här samspelet.  

Vad är utmärkande för Teknisk Design jämfört med andra ingenjörsutbildningar?

Från mitt perspektiv tror jag det är en helhetssyn och helhetsförståelse över problembilden. Centralt är människan i fokus vilket skiljer oss från andra utbildningar, där teknik är mer fokus. På Teknisk Design fokuserar vi i första steget på att identifiera problemet och senare  hitta en teknisk lösning som löser problemet. 

Vad upplever du att studenter på Teknisk Design är bra på?

Problemidentifiering, problemlösning och god kommunikationsförmåga. TD:are är grymma på att presentera och kommunicera en förståelse och ett budskap. Kommunicera är något som alltid behövs göras oavsett om det är för att pitcha någonting till sin egen grupp eller för att sälja något utåt till ett företag.

Varför blir studenter på Teknisk Design bra på det?

Jag tror att de har ett eget driv, skapar en god stämning och utmanar, och att de inspirerar och coachar varandra i det. Sen går de igenom ett antal kurser där de får med sig alla de delarna: identifiera behov och krav, usability, design och användaranpassning och vi försöker få med de delarna hela tiden. De får även, till exempel genom skissteknik, med sig ett gestaltningsverktyg som hjälper dem att kommunicera den vägen. I de kurserna kommer alla studenter in på väldigt olika nivåer och kan jobba utifrån sina förutsättningar, men man kommer väldigt långt på det.

Vad upplever du är mest utmanande för studenter på TD?

Att produktframtagningsprocessen inte ger ett svar utan många. Någonstans måste man ta ett beslut och våga lite på att förarbetet är så pass bra att man kan tro och lita på sitt resultat. Detta är svårt men det är också det som är det roliga med produktframtagning!

Vad tror du att studenterna tycker är bäst med TD?

Lokalerna och kaffet! Haha. Nej, men jag tror det är sammanhållningen. På TD skapas en väldigt god stämning i och mellan klasserna som leder till ett bra närverk. Sedan hoppas och tror jag även på innehållet på programmet är uppskattat.

Vad har studenter för karriärmöjligheter när de är klara med sin utbildning på Teknisk Design?

I Göteborgsområdet upplever jag att många från början går in i konsultbranschen och då inom fysisk produktframtagning men även en ökande andel inom UX, alltså digitala produkter. En hel del startar eget företag och vissa blir forskare. Efter några år så ökar andelen med ledande positioner så som projektledare inom produktutveckling eller produktägare, med ansvar för en hel produkt på ett lite högre plan. Där står de sig väldigt bra eftersom TD:are kan kommunicera med många olika kompetenser och förstå vad det är som behövs.

Vad är ditt bästa tips till någon som vill börja på Teknisk Design eller Chalmers?

Var nyfiken. Sen tror jag det är bra att tänka på vad man vill få ut av sina studier. Från början är studierna mest fokuserade på attt hänga med och anpassa sig till att studera på Universitet. Efterhand lär man sig detta och kan då läsa kurser på ett sätt som gör att studenten är där mer för sig själva och ser läraren som kunskapsresurs. Ju tidigare denna förståelse kommer ig mer av det tänket redan från början får de ut mer av sin studietid. Lärosituationen blir bara så bra som lärare och studenter skapar tillsammans. Därför behöver det finnas ett driv, engagemang och nyfikenhet från både student- och lärarhåll.