Hoppa till huvudinnehåll

Masterprogrammet Industrial Design Engineering

Fokus på samspelet mellan människor, teknik och design. Masterprogrammet i Industrial Design Engineering vill utrusta ingenjörer med förmågan att designa better produkter och tjänster som kan erbjuda sina användare meningsfulla upplevelser och ha en positiv inverkan på människors vardagsliv. 

  Om Industrial Design Engineering

  Masterprogrammet i Industrial Design Engineering erbjuder fördjupande utbildning på avancerad nivå i användarcentrerad och hållbar teknisk design. Utbildningen har ett holistiskt systemperspektiv på produktutveckling och fokuserar på hur design kan förbättra människors upplevelser i samspelet med teknik. Industrial Design Engineering är Teknisk Designs associerade masterprogram. 

  Användarcentrerad designfilosofi som grund för oväntade lösningar

  Programmet förespråkar design baserat på en djup förståelse för användarna, deras aktiviteter och behov, samt de effekter produkter har på alla dessa aspekter. Under programmet kommer du att lära dig teorier och verktyg för att förstå hur människor använder och uppfattar teknik, samt metoder för att jobba tillsammans med användare - ett brett spektrum av användare - i utvecklingsprocessen. Med förmågan att ta fram användarinsikter kommer du att ha en unik kompetens gällande den mänskliga dimensionen av teknik - en eftertraktad egenskap - samt förutsättningarna för att komma fram till radikala innovationer baserat på att du kan uppfatta problem som inte identifierats tidigare.

  En gedigen designprocess är nyckeln till bra lösningar

  Programmet lär ut en systematisk designprocess kompletterad av en stor och bred verktygslåda med metoder och teorier för att kunna anpassa designprocessen till en rad olika problem. En sådan process är kritisk när man hanterar komplexa designproblem med flera intressenter och motstridiga värderingar. Under utbildningen får du träna din förmåga att se problem från flera perspektiv och arbeta med både strategi och detaljer: från vilken typ av kunderbjudande som ges till vilket semantiskt uttryck produktdesignen ska ha. Du kommer också att lära dig att kommunicera dina resultat och idéer med olika intressenter under hela processen genom att använda kraftfulla analyser, effektivt prototypbyggadnde och fotorealistiska visualiseringar.

  Ansvarstagande designers som känner trygghet i sin förmåga

  Att hantera komplexa designproblem kräver att designern är säker på sin egen förmåga och tar ansvar för sina designbeslut. Därför innehåller programmet utrymme att experimentera med egna idéer om design och formgivning, tillsammans med möjlighet att reflektera över din egen utveckling för att bygga upp det förtroendet. Programmet främjar också reflektion kring effekterna av designbeslut på samhälle och miljö samt ger verktygen att utforma design som bidrar till ett hållbart samhälle genom inklusivitet, resurseffektivitet och stöd för hållbar livsstil.

  Studenter i diskussion
  Studenter diskuterar ett designprojekt i programmets egna lokaler.

  Utbildningens pedagogiska karaktär

  Programmet kombinerar teoretiska studier med mycket tillämpat projektarbete, ofta i samarbete med industrin. Uppgifter där du får testa teorier och metodik i praktiken är en del av de flesta kurser, och det finns också en stor projektkurs där du utför ett projekt för en extern kund för att integrera kunskapen från övriga utbildningen. Projekten som erbjuds skiljer sig från år till år, och behandlar allt från konsumentprodukter till service och interaktionsdesign, till utformningen av stora komplexa sociotekniska system. Projekten ger dig möjlighet att förfina dina praktiska färdigheter, samt din samverkans- och kommunikationsförmåga.

  Programmet är unikt bland designprogram i sin grundliga teoriram, som omfattar både den senaste designforskningen och metoderna, samt underliggande grundläggande teorier om människor, form, teknik och samspelet mellan dem. Studenter uppmanas att ta till sig de senaste forskningsresultaten och bidra till utvecklingen av designområdet genom sitt eget arbete.

  Programmet vill skapa en bra miljö för idéer och människor att växa. Programmets hängivna lärare strävar efter att inspirera, vägleda och utveckla kunskap tillsammans med studenterna. Under utbildningen har studenterna också tillgång till egna lokaler, studios och verkstäder, med utrymme att bygga olika typer av prototyper i olika material.

   

  Vad blir man sen?

  Alumner från programmet arbetar oftast med användarcentrerad produktutveckling inom industrin, antingen in-house hos ett företag eller som konsulter. Vanliga jobbtitlar är UX-designer, UX-arkitekt, produktdesigner, servicedesigner, produktplanerare, produktchef, human factors ingenjörer och designteamledare. Vissa alumner arbetar också med forskning kring design och human factors på universitet eller forskningsinstitut.