Hoppa till huvudinnehåll

Ny toppkåpa till OXE Diesel

En förbättrad lösning såväl desig- som tillverkningsmässigt.

Ny toppkåpa till OXE Diesel

På begäran från Cimco Marine hade projektet för avsikt att utvärdera möjliga förbättringar av kåpan till utombordsmotorn OXE Diesel. Cimco ville ha ett kvalificerat alternativ till befintlig kåpan från en ekonomisk, design och tillverkningssynpunkt.

Inforuta

Uppdragsgivare Cimco Marine AB

Projektgrupp Michaela Bergkvist Sandra Jansson Pontus Johansson Maia Swenson Sander Voorn Ellinor Widroth

Handledare Johan Heinerud

Lösningsrymden för potentiella förändringar var från början stort men efter att ha avgränsat problemet bestämdes att fokusera projektet på att förbättra områdena: material, tillverkningsprocess, användarcentrerad design, produktsemiotik, delningslinjer, luftintag och fästelement. Materialet bör klara de förhållanden som kåpan utsätts för och tillverkningsprocessen ska göra det möjligt att öka produktionshastighet samt volym. Intervjuer och studiebesök användes för att skapa ett omfattande underlag som bas för till kravspecifikationen. Kontroll av oljenivån före varje användnig visade sig vara det mest kritiska momentet sett från en användarcentrerad synvinkel. För att kontrollera oljan behövdes den otympliga och tunga kåpan lyftas av. På den befintliga lösningen var inte lätt att hantera eller ergonomiskt för användaren. Den nya kåpan anses vara ett bättre alternativ med tanke på material, tillverkning och användarcentrerad design. Det bedöms också vara mer kostnadseffektivt än den befintliga konsten. Kolfiber och SMC-gjutning bestämdes som det nya materialet och tillverkningsprocessen. Den nya öppningsfunktionen på toppkåpan har hydrauliska pressar som förbättrar användarupplevelsen på flera sätt. Det ger också användaren ett enkelt sätt att göra obligatoriska kontroller av komponenterna och låter användaren få en helhetssyn av motorn före varje avgång. Slutligen förbättras den nya kojan med tanke på de valda problemrummen.