Hoppa till huvudinnehåll

Samarbeta med oss

Vi samarbetar gärna med olika typer av företag och organisationer i utbildningen. Vid ett par tillfällen under utbildningen har vi lite längre projekt där tar vi in externa uppdragsgivare som samverkar med studenterna. Under våren görs examensarbeten på både kandidat- och mastersnivå, och på hösten går en lång projektkurs på masterprogrammets andra år. Här finns chansen att få inspiration till nya möjligheter, väl genomförda lösningsförslag eller tillfälle att titta närmare på det där spännande området ni själva aldrig hinner med.

I kandidatarbetet jobbar en grupp på 3 till 6 studenter med att undersöka, analysera och konkretisera en lösning på ett i förväg givet problem. Beroende på problemets natur bildas grupper med den kompetens som behövs. Detta innebär att grupperna kan bestå enbart studenter från Teknisk Design, eller en mix av studenter från TD med till exempel Automation & Mekatronik, Maskinteknik eller Industriell ekonomi. Som stöd i projektet har studenterna regelbunden handledning från avdelningen Design & Human Factors, samt tillgång till expertisen hos lärare och forskare på hela Chalmers. Projektet redovisas muntligt och genom en kandidatrapport om arbetet och resultatet. I kandidatarbetet kan studenterna ta sig an avgränsade designproblem med ett konkret mål. Kursen omfattar 15 poäng och genomförs på halvtid under våren.  

I masterprogrammets projektkurs tar studenterna sig an uppdrag av mer komplex och avancerad karaktär. Här är studenterna nästan klara med sin utbildning och hanterar allt från konceptuella uppdrag till nydanande innovationer, de kan identifiera både de underliggande problemen och skapa realistiska och hållbara lösningar. Svenska och internationella studenter jobbar tillsammans och språket under kursen är engelska. Resultatet presenteras i form av en kortare rapport och en muntlig redovisning. Kursen omfattar 15 poäng och genomförs på halvtid under hösten.

I båda projekten har studenterna tillgång till de resurser som finns på Chalmers i form av exempelvis verkstäder, materialbibliotek, datorprogram, 3D-skrivare och inte minst den expertkunskap som finns på Chalmers. Intresseanmälningar tas emot av programansvarig Andreas Dagman på andreas.dagman@chalmers.se 

Även till det avslutande examensarbetet på mastern kan ni anmäla intresse för samarbete, men här är det studenternas ansvar att hitta sina egna projekt. Om du har passande projektidé så kan vi förmedla den till studenterna. Examensarbetena genomförs av två studenter heltid under en termin, främst under våren. Skicka en beskrivning av idén och er verksamhet tillsammans med dina kontaktuppgifter till helena.stromberg@chalmers.se.

Är du intresserad av att samarbeta med oss på något annat sätt än som uppdragsgivare i projektkurserna? Det finns möjlighet att komma in som gästföreläsare, extern granskare vid redovisningar eller som uppdragsgivare i de mer specialiserade kurserna också - ta en titt på kurserna som programmet har för att se var just du skulle kunna medverka, eller kontakta programansvariga så kan vi diskutera var du passar bäst, andreas.dagman@chalmers.se för kandidaten och helena.stromberg@chalmers.se för masterprogrammet.