Hoppa till huvudinnehåll

Avfallshantering

Innovativ avfallshantering i kontorsmiljö

Avfallshantering

Innovativ avfallshantering i kontorsmiljö

Avfallshantering för European Furniture Group

Uppdragsgivarna till projektet är European Furniture Group (EFG) som erbjuder inredningslösningar till kontor och offentliga miljöer. Syftet med projektet är att utveckla ett smidigt och väl fungerande system som tar hand om det avfall som produceras på kontor samt bidrar till att mer avfall sorteras.

Uppdragsgivare European Furniture Group (EFG)

Handledare Helena Strömberg

Arbetsgrupp André Amorim  Maria Andreasson  Cecilia Svennberg Lina Wahlström Arvid Åström

 

För att få en bild över hur avfallshantering fungerar på kontor idag och för att identifiera problem som uppstår har en brukarstudie genomförts bestående av intervjuer och observationer.

De användare som varit intressanta för projektet och som ingått i brukarstudierna är kontorspersonal, städpersonal samt arkitekter som planerar kontorslokaler. Studien visade att de största problemen med dagens lösningar främst handlar om brist på sorteringskärl, begränsat område vid skrivbordet, onödig ansträgning vid sortering, ryggproblem och möbler som ej passar in på kontoret.

Carry system
Carry system

Utifrån resultatet från brukarstudien identifierades användarnas behov och krav på lösningen växte fram. Idéer till lösningar skapades och utvärderades i en iterativ process.

Idéerna blev sedan koncept som delades upp i fyra olika kategorier för att de skulle vara möjliga att kombinera med varanda. Koncept från olika kategorier kombinerades efter utvärdering till ett slutkoncept som sedan vidareutvecklades för att uppfylla alla behov och krav.

Arbetet resulterade i ett anpassningsbart system bestående av en gemensam enhet för hela kontoret samt personliga enheter för kontorspersonalen som används vid skrivbordet.

De främsta styrkorna med konceptet är att det blir ett system som binds samman genom att den personliga enheten kan bäras till och hängas på den gemensamma. Dessutom är systemet modulärt vilket gör det anpassningsbart till alla kontor och deras behov.