Hoppa till huvudinnehåll

Thule SkiClick

Design och konstruktion av transportlösning utformad för alpina skidor.

En utvecklad transportlösning för skidor

Hur utveckls en ny transportlösning för alpina skidor och möjligheten av applicering av Thule SkiClick på alpinskidor.

Uppdragsgivare Thule Sweden

Handledare Johan Heinerud

Arbetsgrupp Sofia Andersson Malin Eriksson Elin Franzén Samuel Johansson  Josefin Oddeby

Uppdragsgivare till projektet är Thule Sweden, ett företag som erbjuder transportlösningar för aktiva människor. Thule fokuserar på lätt förstådda, säkra och kvalitativa lösningar som underlättar för människor att komma närmare världen och att utöva sina intressen. Som en del av projektet skulle även Thule SkiClick integreras som är en transportlösning för längdskidor.

Projektet bestod av fem faser:

  1. Inledning
  2. Förstudie
  3. Framtagning av koncept
  4. Utveckling av slutgiltigt koncept
  5. Thule SkiPro 

Första delen ägnades åt att definiera projektets upplägg, i andra delen undersöktes produktens kontext och användare samt dagens marknad för alpina skidor. Användarstudier utfördes i Funäsdalen med omnejd för att få rätt kontextuella sammanhang.

Under idégenereringsfasen utforskades uppdraget med diverse metoder för att utveckla en lösning som svarade på Thules riktlinjer och kravbilden som ställdes under förstudien. Lösningen skulle bland annat vara säker, kvalitativ och användarvänlig.

I den tredje fasen förfinas det valda konceptet med bland annat utseende, fungerande mekanik och material och tillverkning. I utveckling av slutgiltigt koncept optimerades varje funktion och detta resulterade i Thule SkiPro. I sista fasen beskrivs och diskuteras Thule SkiPro. Utöver de fem faserna i projektet har även det tagits fram tankar för en vidareutveckling.

Projektet resulterade i Thule SkiPro, en takmonterad transportlösning som säkrar skidorna på taket genom en vajerlösning som dras åt med en spak på toppen av Thule SkiPro. Lösningen är också anpassad till att fungera som ett skidlås. Thule SkiPro har en fungerande mekanisk princip, ett formspråk som underlättar användning av produkten och en estetik som följer Thules designriktlinjer. Thule SkiPros multifunktionalitet gör att produkten blir en heltäckande lösning som hjälper skidåkare med mer än bara vid transporten av skidorna.