Hoppa till huvudinnehåll

Interaktion med hemrespirator

Utveckling av pekskärmsgränssnitt för hemrespiratorer.

Interaktion med hemrespirator

Projektet har genomförts på uppdrag av Breas Medical som tillverkar hemrespiratorer och annan andningshjälp för hemmabruk. Projektet syftar till att förbereda en lyckad övergång till ett gränssnitt baserat på pekskärm.

Inforuta

Arbetsgrupp André Amorim  Maria Andreasson  Cecilia Svennberg Lina Wahlström Arvid Åström

Målsättningen är att undersöka förutsättningar för respiratorer med pekskärmsgränssnitt och utifrån detta ta fram förslag på hur ett nytt gränssnitt med samma funktionalitet som det befintliga kan tas fram med ökad usability.

Usability kan beskrivas som hur väl en användare interagerar med en produkt och är därför viktigt för att ta fram ett säkert gränssnitt.

Vem som helst kan hamna i ett hälsotillstånd som gör att personen behöver använda en respirator för hemmabruk under delar av eller hela dygnet. Sjukvårspersonal är ansvarig för inställningar av behandling på hemrespiratorn,men det mesta av användadet sker av patienten i hemmet.

Arbete

I brukarstudier med patienter och sjukvårdspersonal klargjordes det att användningen av hemrespiratorer kan ses som två separata system.

Ett sjukhussystem där kontexten är sjukhusmiljön, målet är effektiv inställning av behandling och brukarna är sjukvårdspersonal.

Ett hemsystem där kontexten är hemmet, målet är att sätta på och stänga av behandling samt förstå maskinen och brukarna är patienter utan akademisk sjukvårdsutbildning.

Resultat

Utifrån den insikten gjordes valet att utveckla två separata gränssnitt, ett personalgränssnitt och ett patientgränssnitt.

För personalgränssnittet utvecklades två koncept som utvärderades med hjälp av användbarhetstester. Konceptet som valdes vidareutvecklades och utvärderades med teoretiska utvärderingsmetoder och ytterligare användbarhetstester vilket resulterade i konceptet Hierarki. Hierarki bygger på att genom indelning av funktionalitet i en hierarki skapa högre effektivitet och överblick för sjukvårdspersonalen. Konceptet bedöms som lika säkert och användarvänligt som nuvarande gränssnitt men kräver detaljerad utveckling och utvärdering med en programmerad representation för att bli färdigt för marknaden.

I utvecklingen av patientgränssnittet togs även här två konceptförslag fram. Målen med båda förslagen var på att olika sätt öka patientens känsla av självkontroll och förståelse genom att antingen tillhandahålla mer information enklare eller begränsa information till det som patienten enkelt kan förstå. Ett av koncepten utvärderades för att bedöma om det finns ett behov av ett separat patientgränssnitt. Bedömningen som gjordes var att ett patientgränssnitt behövs och att det förslag som tagits fram är en bra utgångspunkt för detaljerad utveckling.