Hoppa till huvudinnehåll

Morakniv Coastal

Design av en kniv som inte sjunker för arbete på fiskodlingar i Skandinavien

Morakniv Coastal

Fiskodlingsindustrin har de senaste årtiondena vuxit till att bli en miljardindustri. Norge är idag, genom stora satsningar och gynnsamma förhållanden, världens näst största producent av odlad matfisk. Ett förekommande problem på fiskodlingar är att de knivar som användas på odlingen tappas och skadar näten, vilket kan orsaka rymning av fisk. 

Uppdragsgivare Morakniv AB

Handledare Sanna Dahlman

Arbetsgrupp Jonatan Rosman Fanny Wikman Oliver Bolin Daniel Berg Viktor Westberg

Om odlad fisk blandas med det naturliga beståndet kan detta ge odlingsföretagen miljonbelopp i böter och därav vidtas kraftiga åtgärder för att detta ska undvikas.

Kniven är det viktigaste arbetsverktyget på odlingen och samtidigt ett redskap avgörande för säkerheten och kan följaktligen inte uteslutas ur arbetet. Med detta som bakgrund initierades ett kandidatarbete vid Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med Morakniv AB, en av de största leverantörerna av knivar till fiskodlingar, i syfte att utveckla en kniv anpassad för arbete på fiskodlingar i Skandinavien.

Genom en inledande empirisk studie identifierades problemområdet kring användande av kniv på fiskodling. Den svåra arbetsmiljön i kombination med att kniven används frekvent och utan koncentration är faktorer som bidrar till att kniven tappas.

En förbättrad utformning och högre prestanda än dagens kniv skulle underlätta arbetet och samtidigt förhindra att kniven tappas. Sammantaget resulterade förstudien i en funktionslista som representerar de krav utvecklingsarbetet bör förhållas till.

I förstudien undersöktes även behovet hos sekundära användargrupper som använder kniv på eller i anslutning till vatten, men resultatet inkluderades inte i utvecklingsarbetet då behoven visade sig vara skilda från den primära användargruppen.

Med en bred idégenereringsfas skapades lösningar som angrep den problembild som identifierats. Idéerna utvecklades till fyra koncept som genom olika tekniska principer löste det bakomliggande problemet. Med strukturerade utvärderingmetoder, verifiering av tekniska lösningar samt konsultation med uppdragsgivaren valdes ett slutkoncept.

Morakniv Coastal är ett koncept som genom ett luftfyllt skaft flyter och därmed inte kan sjunka och skada näten på odlingen. I kombination med flytkraft har konceptet skaft och blad anpassat till användningsituationen samt en hållare som ytterligare underlättar användingen av kniven, både vid vardagligt arbete och i nödsituation. Egenskaperna gör Morakniv Coastal till en produkt som, om implementerad i Moraknivs sortiment, möjliggör att företaget fortsättningsvis kan vara den främsta leverantören av knivar till fiskodlingar.